strategi

Strategi og sammenhæng til daglig praksis

Normalt opfattes en strategi og en proces der fører frem til den, som at være et udtryk for ledelsens ambition om at flytte en organisation “herfra” og “hertil”.

Strategier taler således typisk om udvikling og forandring. Tilhørende handlingsplaner eller “nøgleprogrammer” om indsatsområder og udviklingsprogrammer.

Hærfører?

Ordet “ Strategi ” kommer fra oldtidens Grækenland og henviser til en hærførers valg af slagmark og hvilke slag, der skal kæmpes. Taktikken derimod udtrykte planerne for hvordan soldater og materiel skulle bevæge sig på den i forhold til fjenden.

Ledelsessystemet

Med de nye revisioner af standarderne ISO9001 og ISO14001 har strategi fået en mere fremtrædende plads. Det hænger sammen med at disse standarder for ledelsessystemer nu forventer at virksomheden kan dokumentere, at den gældende ledelses-praksis er tilstrækkelig god til troværdigt at give interessenterne tillid til, at det er “styr på det”. 

Fra at ledelsessystemet tidligere i mange virksomheder var et irriterende “vedhæng”. Noget vi havde “for at være certificeret”, står det nu helt tydeligt, at det er ledelsespraksis som certificeres. Der er endda ikke noget krav længere om, at der skal forefindes helt bestemte procedurer.

Standarder for god ledelses- og styringspraksis

Centralt i begge standarder for “god ledelses- og styringspraksis” – som de retteligt kunne kaldes nu – er en “risikobaseret” tilgang til såvel udvikling som drift af/i organisationen.

Vil en virksomhed derfor enten certificeres på ny, eller forny sine certifikater efter de nye revisioner af standarderne, er det derfor indlysende at kombinere dette med en strategiproces, der adresserer såvel risici og chancer.

Ingen blivende slagmarker længere

I dag findes der ingen blivende slagmark. I en tid med “Disruption”, hvor virksomheder over få måneder gøres overflødige – handler det måske mest af alt om virksomhedens praksis her og nu?

Den tidshorisont, der meningsfyldt kan lægges “strategiske” planer for, bliver simpelthen kortere og kortere. Det betyder at lange forkromede strategi forløb efter undertegnedes mening er passe´.

Skabe bevægelighed

I stedet bliver det meget vigtigt at spørge sig om: Hvad det er for en ledelsespraksis der i hverdagen gør det muligt for os at kunne bevæge os agilt, uden et tungt bureaukratisk apparat, med såvel et udsyn som et indsyn, der sætter os i stand til at opfatte forandringer, og handle hurtigt, direkte, og hensigtsmæssigt?

Fremadskuende og fordybende

En praksis der ikke alene er fremadskuende, men også “fordybende” sådan at forstå, at det ikke giver mening af ville “flytte” en driftsorganisation nogen steder hen, uden også at have opmærksomheden på hvordan denne drift styres, ledes og kontinuerligt forandres. 

Handl således at antallet af muligheder vokser

Hvis vores praksis er god, vil det betyde, at der løbende handles således at antallet af muligheder vokser frem for at blive reduceret At der findes en adfærd i virksomheden, der formår løbende at sortere i disse muligheder, så der skabes rum af frihed for medarbejdere og ledelse til at handle kreativt, intelligent, og på en måde så vi bevæger os sammen.

Spørgsmål?

Det letteste i verden er at “give svar”. Meget vanskeligere og langt mere nyttigt er det at stille spørgsmål. Spørgsmål udtrykker undren og inviterer ind i bevægelse: “Lad os finde ud af det…”

For mig handler en “strategisk ledelsesproces” først og fremmest om at invitere ledere – og senere bestyrelsen – til at stille spørgsmål til virksomhedens praksis og eksistens.

Spørgsmål, der afdækker såvel muligheder som risici for virksomheden – set i sine sammenhænge. 

En sameksisterende organisme

I fremtiden fungerer en organisation ikke længere som en “kampmaskine”, men som en organisme der har erkendt at den sameksisterer i et meget komplekst system af andet liv og bevægelse.