AT HAVE STYR PÅ ?

At have styr på sin ledelse og styring og kunne dokumentere det så enkelt og troværdigt som muligt, er kernen i et certificeret ledelsessystem

Hvad vil det sige at have styr på noget?

 • At have ”styr på noget” kræver:
  • at der er overblik (hvad kan vi styre?)
  • at vi er enige om det, der er vigtigt, og
  • vi ved, hvad vi gør ved det vigtige. (hvad vil vi styre?)

Hvordan dokumenteres det?

 • Denne styring kan dokumenteres ved: For hver forretningsproces, at nedskrive de beslutninger, hvor der er enighed om, at vi vil bevise det vi gør, – og henvise til hvad dette bevis skal være.
  • Beviset for at vi har styr på f.eks. at køre en bil, ligger ikke i manualen i handskerummet, men i at vi er kompetente!
 • Hvordan noget gøres, hører grundliggende til vores kompetence – og kan dokumenteres ved, at vi opbevarer bevis for intern træning, test eller opfølgning, og træningsproces.
 • Vi forventer ikke, at medarbejderne skal læse instrukser for at gøre noget rigtigt!
 • Vi ajourfører (i udgangspunktet) kun instruktioner, hvor de er integreret i vores ydelse/produkt som aktiv dokumentation for at konkrete handlinger er udført.
 • Risici forebygges mest effektivt ved at forbedre måden, vi styrer på, og ved løbende at vurdere, forbedre og overvåge denne styring.

Hvis du/I vil høre mere, så ring på 20214915 lad os tage en snak eller aftale et møde. I vil blive overraskede over HVOR enkelt, det er.