Jesper Løye Hejl – Systemisk styring og Ledelse i praksis

Ledelse og styring

Jesper Løye Hejl har igennem mere end 30 år været ledende i forhold til at afbureaukratere måden ledelsessystemer dokumenteres og etableres på.

Det har medvirket til, at en lang række ledere igennem årene har fået forvandlet skepsis til at blive fortalere for at etablere og aktualisere en kompetencebaseret ledelses-reflektions-kultur som fundamentet i et samlet dokumenteret ledelsessystem. Et system der kan “favne det hele” – dvs også mange forskellige standarder, og binde virksomhedens forskellige andre styrings- og udviklings koncepter sammen. f.eks. “Lean”


På denne side præsenteres holdninger og værdier til Bæredygtig ledelse, styring, strategi, udvikling og fornyelse i virksomheder og organisationer.

Jeg samarbejder med ledergrupper om koncentrerede udviklingsforløb i virksomheder og organisationer (i alle størrelser) frem mod en kultur af mere bevidst og opmærksom ledelse og styring.

En kultur der understøttes og vedligeholdes igennem reflekterende samtaler ledere og medarbejdere imellem og udvikling af den kompetence, der er nødvendig i den forbindelse,
Om ønsket også således, at det kan dokumenteres til eventuel certificering efter gældende ISO standarder for ledelsessystemer af forskellig slags.

Artiklerne bygger på mere end 30 års erfaring i mere end 120 forskellige organisationer og virksomheder med tilhørende certificeringer efter f.eks. ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO22000, m.fl.

Det teoretiske grundlag er solidt funderet i systemisk tænkning og kypernetik, herunder en livslang optagethed af bæredygtighed og bevidst ledelse.

Kom i kontakt med Jesper Løye Hejl

Kontakt og Impressum

Ansvarlig for hjemmesiden her er:

  • Jesper Løye Hejl
    Nølev Byvej 36, Nølev, 8300 Odder
    Telefon 0045 20214915
    E-mail: Jesperhejl(at)me.com (erstat (at) med @)

Alle artikler og billeder er omfattet af  lov om ophavsret. Gengivelse er kun tilladt med tydelig angivelse af kilde og efter indhentning af skriftlig tilladelse hos Jesper Løye Hejl.

Teksterne på siderne bliver omhyggeligt redigeret og redaktionen påtager sig intet ansvar for deres rigtighed, aktualitet eller fuldstændighed.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for indholdet på hjemmesider  eller publikationer der henvises til igennem eventuelle link.

Du kan finde en omfattende artikelsamling om systemisk tænkning og -handlen på www.jesperloyehejl.dk