Certificerbart ledelsessystem efter ISOstandarder

Udvikl et dokumenteret ledelsessystem, som kan certificeres efter ISO standarder, hurtigt, effektivt og så det giver mening for alle!

Gør det på få måneder som et leder- og ledelsesudviklingsprojekt!

Det, at indføre et dokumenteret certificerbart ledelsessystem i en organisation, er en vigtig beslutning.

Jeg husker, hvordan jeg for nogle år siden, blev bedt om et møde i en større dansk Virksomhed.

Den pågældende direktør åbnede sin Computer og viste mig hvor mange dokumenter med instruktioner, politikker og procedurer de i løbet af relativ kort tid havde “fyldt organisationen op med” – som han udtrykte det.

Skal det virkeligt være sådan? spurgte han.. “Kan det ikke gøres meget enklere?”
Mit svar var. “JO… meget enklere !”

Jeg vil tro, at over halvdelen af de mange organisationer, jeg har hjulpet med at dokumentere ledelse og styring til et sådan “system”, først og fremmest har været motiveret til at gøre det pga. krav om en dokumenteret styringspraksis fra betydende kunder.

De har, i forhold til deres kunder, ønsket at kunne dokumentere- og føre bevis for, at de aktivt styrer kvaliteten af underleverandører. Det gælder både med hensyn til produktkvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed, datasikkerhed etc.

Et andet motiv har været at ville sælge til – eller åbne for nye investorer, og i den forbindelse præsentere bevis og dokumentation for en systematisk og struktureret styrings- og ledelses-praksis.

Hvordan etableringen af et certificerbart ledelsessystem gribes an er vigtigt!

Et er at beslutte sig for det. Noget andet at gribe det an?

Intet er lettere end at forfalde til at skrive uendelige procedurer og instruktioner i ambitionen om at etablere den nødvendige dokumentation.

Det kan midlertid få katastrofale følger for kulturen i samme virksomhed. Det er dyrt og kan blive meget omfattende. Procedureskrivning har det med af blive selvforstærkende:

Når vi har en procedure for det,…så bør vi nok også havde det for det..” ..

Dertil kommer, at ingen f.eks. kan være kompetent til at køre i en bil, hvis vedkommende er nødt til at læse en instruktion før vedkommende sætter nøglen i. Jeg vil ikke lægge mig på operationsbordet under en læges kniv, hvis han ikke er i stand til at operere mig uden at læse, hvordan han skal gøre det rigtigt?

Det kræver ganske enkelt erfaring og indsigt i hvordan bureaukratiet holdes på et nødvendigt minimum. Samtidig bør der skabes forbedringer og udvikling af såvel ledelses- som styrings praksis under og efter sådan et projekt!

Jesper Løye Hejl har igennem 25 år bistået en lang række virksomheder og organisationer – fra industrien over servicevirksomheder, forsyningsvirkomheder, Statslige styrelser og -ministerier – med, på meget overskuelig tid igennem 5-8 konkrete effektive en-dags workshops for ledelsen at komme i mål.

Det vil sige: At bistå Ledelsen og projektleder med at etablere kortfattet, præcis og effektiv dokumentation af ledelses- og styringspraksis. Herunder at uddanne interne auditorer. Og endelig at vejlede når der skal gøres klar til certificeringsaudit igennem akkrediterede bureauer.

På hjemmesiden her præsenteres kort fremgangsmåden som TBI anbefaler.

Ring på 20214915 og få en snak med Jesper Løye Hejl og/eller at aftale et møde for en præsentation.