Vand

Vand – en ressource eller liv?

Når penge forveksles med værdi

Mange ser vand som en ressource og vandselskaber som virksomheder på linje med andre profitorienterede organisationer. Skal de være det?


Vi lever i en tid, hvor nærmest alt måles i penge. Ikke nok med det, penge forveksles med værdi på en sådan måde, at mennesker umiddelbart synes, at det kan skabe “værdi” at fælde en skov til gengæld for at få et højere tal til at stå på en computerskærm – altså “have flere penge”.

Vi er blevet så vant til at måle værdi i penge, at vi tror, at det, som rummer værdien, er målestokken og ikke det, der måles.

“Ressource”

I samme ånd – eller mangel på samme – benyttes ordet “ressource” om snart sagt alt muligt. Arbejdskraft gøres til ressourcer, kvalifikationer, råvarer, energi , jord, træer, og også vand.

Ordet “ressource” kommer af det franske “ressourdre” som betyder: “at genrejse sig”. I daglig tale benyttes det til at beskrive de “input”, der er nødvendige for at en virksomhed kan give det ønskede “output”, og i den forbindelse kobles også ordet “effektivt” på.

Det skal være “effektivt”! Dvs. størst muligt output skal nås med mindst muligt input vel at mærke målt på en økonomisk skala: I penge.

Kan vandvirksomheder drives mere “effektivt”?

For de virksomheder, der i sin tid blev skabt for at sikre og styre, at vi i vores samfund har rent drikkevand, får renset vores spildevand og har velfungerende energiforsyninger – er denne tendens med at ville måle værdi i penge og effektivitet – på vej til at kunne gøre ubodelig skade.

Senest har en omtalt McKinsey rapport skabt debat om hvorvidt danske forsyningsvirksomheder kan drives mere effektivt hvis de f.eks. lå på private hænder?

Forkert præmis

Det, som får mig til tasterne, er at hele præmissen for den type undersøgelser i min optik bygger på nogle særdeles uhensigtsmæssige mentale modeller i det hele taget, og i særdeleshed når det gælder Vand, og de organisationer vi har sat til at passe på det.

Det er sådan set kernen: Når Vand ses som en ressource – inviteres vi til at se det som noget, der kan bruges og FORbruges. Ikke nok med det. Vandvirksomheder beskrives som enhver anden organisation, der skal levere et “produkt” til en vis mængde penge, i en given mængde og kvalitet og dertil styret af kundernes krav, behov og forventninger – for ikke at tale om rækken af andre interessenter.

Et levende system

Vand bør imidlertid IKKE ses som en ressource, men derimod som “et levende system”. Og dette skift i perspektiv leder til, at forståelsen af Vand og dets betydning, IKKE nyttigt kan gøres med brug af de økonomiske regelsæt og den rationelle tænkning, men derimod kalder på kybernetikken og den systemiske tankegang.

For kort at eksemplificere dette, så tænk et øjeblik på hvormange af de relationer, som du tillægger stor værdi for din livskvalitet: f.eks. kærlighed, sundhed, børn, anerkendelse, hygge, elskov, dybe samtaler, en god nattesøvn, at sanse og se naturen, og venskaber – der kan gøres “effektivt” eller måles meningsfyldt i “penge”?

Liv lever IKKE “effektivt” og kan slet ikke købes for penge.

Det levende kan ikke afgrænses til en form

I et systemisk perspektiv er det meget vanskeligt at afgrænse livet til at have en “form”. Vil vi forstå en myre, må vi ikke bare se på individet, men inddrage tuen den lever i – samfundet i den, omgivelserne, fødesteder, de andre dyr som kan true dens eksistens, vejrforhold, omgivelser og hele det voldsomt komplekse system af indbyrdes afhængige relationer der er i konstant bevægelse og forandring.

Jeg ER vand

Med “Vand” forholder det sig på samme måde. Et foster består af ca. 90% vand, en voksen af ca. 60%. Dvs. det væsentligste grundlag for livet i mig ER vand, og måden jeg “relaterer” med det på, er helt afgørende for såvel min overlevelse som min livskvalitet.

Når den øverste direktør for Nestlé kan citeres for “at adgangen til vand ikke er en menneskeret” – som et argument for at kunne skabe en lukrativ forretning ved at købe vandvirksomheder op over hele verden og efterfølgende hæve priserne, så tager han så grueligt fejl. Vandet ER grundlaget for livet selv – alt liv!

Vandvirksomheder understøtter det levende

En Vandvirksomhed er sat i verden for at understøtte det levende. Det betyder at have erkendt det umådeligt komplekse levende system, der nogle gange meget forsimplet beskrives som “vandets kredsløb”. Nærmest ufatteligt mange faktorer spiller med i den forunderlige bevægelse der er med til, at vi kan leve i samklang og symbiotisk med vandet.

En virksomhed, der er skabt for at passe på dette liv, vil skulle have øje for alle de mange forsøg på at ødelægge det, der desværre gøres af mennesker, der har forvekslet livet med evnen til at producere penge.

Det kan IKKE gøres effektivt. Ordet “Effektivitet” passer overhovedet ikke på den type virksomhed. Det skal gøres med omhu, omsorg, respekt, opmærksomhed, forståelse, viden, erfaring, samarbejde og i kærlighed til den natur vi lever i og med.

Når forventninger skabes af inkompetence

Og nej kunderne har IKKE ret! Deres krav og forventninger opstår ofte ud af en inkompetence. At de ikke har øje for kompleksiteten. 

At skrive rapporter eller træffe beslutninger om noget man ikke har forstand på og slet ingen praktisk erfaring med, er både noget af det letteste OG det mest uintelligente der findes.

Se engang på de mentale modeller!

Forhåbentligt vil der rejse sig en voldsom modstand imod enhver ide om at “omdanne” samfunds- og livsnødvendige organisationer som Vandselskaberne er, til “privatøkonomisk motiverede profitcentre”.

Hvilken rædselsvækkende tanke!

Ofte lønner det sig at se grundigt på de mentale modeller, der ligger bag den selvfølgelighed, vi benytter bestemte begreber og ord med.