Systemisk ledelse

Systemisk ledelse og virksomhedskonsultation lader sig ikke let forklare kort. Her er så blot en enkelt bud på det.

Systemisk ledelse repræsenterer en praksis, der på mange områder adskiller sig fra traditionel ledelse. Bag den ligger den “systemteorien” som mange vil finde vanskelig, idet den stiller spørgsmål ved fundamentale måder at tænke og handle på.

Det levende opfører sig ikke som ting

Systemteorien opstod af en erkendelse af, at det levende ikke meningsfyldt kan beskrives og iagttages som “ting”, men i stedet må forstås som bevægelige “systemer” eller “relationer”.

Hvis jeg kort skal skitsere et eksempel. Vil det at skille en elefant i sine enkeltdele efterlade os med en masse kød, blod og knogler. Dertil en hel masse griseri. Det som udgør “elefanten” er gået tabt i dissektionen. En “Elefant” fungerer som sådan ikke i kraft af sine enkelt dele, men som et sammenspil imellem noget der er langt større end disse enkeltdele.

At se på en elefant uden f.eks. at iagttage dens adfærd, fødevalg, sprog, bevægelser etc. forekommer nærmest absurd?

Emergens

Princippet beskrives med ordet “emergens”: At det der er, er meget mere end summen af sine enkeltdele”. Med andre ord at “Helheder” ikke skabes af enkeltdele, men af noget “mere” – vi forsigtigt kan betegne som måden disse enkeltdele relaterer til/med hinanden på.

Mekanisk ledelse?

Langt det meste ledelseslitteratur beskriver virksomheder ud fra en mekanisk forestilling og metafor: Som processer og tandhjul der skal passe sammen og køre som smurt. Maskineriet skal levere det ønskede med præcision og effektiv ensartethed.

Levende systemer

Systemisk set er en organisation – dvs enhver virksomhed – et fantastisk eksempel på et “levende system”. Meget sjældent – hvis nogensinde – opfører livet sig, som maskiner gør det. At ændre på de mentale modeller der benyttes i forbindelse med bevidst ledelse, fører derfor til meget spændende og kreative handlemuligheder.

En systemisk funderet leder indser at “instruktiv ledelse” ikke fungerer særligt godt. Eller sådan ca lige så godt som at forsøge at opdrage sit teenage-barn med strenge regler og procedurer. Der skal simpelthen noget andet til.

Passende forstyrrelser

Systemisk virksomhedskonsultation fungerer som at invitere en “passende forstyrrelse” ind i sin organisation. Passende fordi den ikke bør blive for voldsom. Passende fordi den skal fungere som en invitation til at få øje på helt nye kreative handlemuligheder.