NYT LEDELSESSYSTEM?

Nogle grundantagelser om etablering eller revision af et dokumenteret ledelsessystem uden bureaukrati.

 • At have ”styr på noget” kræver:
  • at der er overblik (hvad kan vi styre?)
  • at vi er enige om det, der er vigtigt, og
  • vi ved, hvad vi gør ved det vigtige. (hvad vil vi styre?)
 • Denne styring kan dokumenteres ved: For hver forretningsproces, at nedskrive de beslutninger, hvor der er enighed om, at vi vil bevise det vi gør, – og henvise til hvad dette bevis skal være.
  • Beviset for at vi har styr på f.eks. at køre en bil, ligger ikke i manualen i handskerummet, men i at vi er kompetente!
 • Hvordan noget gøres, hører grundliggende til vores kompetence – og kan dokumenteres ved, at vi opbevarer bevis for intern træning, test eller opfølgning, og træningsproces.
 • Vi forventer ikke, at medarbejderne skal læse instrukser for at gøre noget rigtigt!
 • Vi ajourfører (i udgangspunktet) kun instruktioner, hvor de er integreret i vores ydelse/produkt som aktiv dokumentation for at konkrete handlinger er udført.
 • Risici forebygges mest effektivt ved at forbedre måden, vi styrer på, og ved løbende at vurdere, forbedre og overvåge denne styring.
 • Risici findes ikke “derude” men “derinde”. Dvs. vi opfinder de potentielle muligheder eller vanskeligheder, som vi bør udnytte eller forebygge.

Et dokumenteret ledelsessystem til opfyldelse og certificering efter de fleste standarder for ledelse: ISO9001, ISO14001, ISO18001 samt den væsentligste del af ISO22000 kan etableres på imellem 5 og 7 workshop-dage for ledelsen.

Udgangspunktet vil være den praksis, som allerede fungerer i organisationen sammenholdt med ledelsens ideer og ønsker til forbedringer .

En sådan møderække vil samtidig på den ene side fungere kulturskabende i forhold til at fremme en fælles ledelseskultur i organisationen – og på den anden side opleves som et udfordrende internt leder-udviklingsforløb med afsæt i den konkret dagligdag.

Hvis du/I vil høre mere, så ring på 20214915 lad os tage en snak eller aftale et møde. I vil blive overraskede over HVOR enkelt, det er.