Bogen om Audit

Bogen om audit er på relativ koncentreret form, et bud på hvordan audit kan udvikle sig fra at blive oplevet som “kontrol” til at at fungere som reflekterende samtaler i organisationen.

Den følges naturligvis op af en lang række helt konkrete metoder og måder at invitere til refleksion på. Som en smagsprøve har jeg i Bogen om Audit taget “de spirale spørgsmål” med. Resten af den brede vifte af muligheder jeg selv anvender, vil jeg hellere gerne dele med dig, hvis du beslutter dig for at invitere mig som underviser på jeres interne Auditkursus.

”At auditere” er som begreb og metode blevet kendt igennem de sidste mange år i takt med at ledelsessystemer af forskellig slags er dukket op. Kvalitetsaudits, miljøaudits, sikkerhedsaudits, Lean-audits, ja listen kan gøres lang.

Fremgangsmåden, som er blevet brugt, har løbende udviklet sig, fra overvejende at fungere som en overhøring af, om ”vi nu gør det, der står skrevet” til i højere grad at skulle invitere til, at den som auditeres kan få lejlighed til at reflektere over, om det der gøres evt. kan gøres bedre?

”Afvigelser” imellem det der står skrevet i ”håndbogen” eller standarden og den praksis som iagttages, har været et centralt tema på de fleste auditkurser. Noget som også viser sig ved at rapporteringen af Audits typisk også indeholder en eller flere ”afvigelsesrapporter”.

Når jeg skriver denne bog, så er det for at invitere læseren til at se audit fra en anden synsvinkel end den traditionelle og dække et behov for at give ny inspiration til rollen som Auditor. Den er skrevet, så den dels kan bruges i forbindelse med undervisning i Audit, og dels kan fungere som en håndbog for rutinerede auditorer, der ønsker at udvikle sine kompetencer.

Til et auditkursus vil naturligvis også høre en beskrivelse af de praktiske forhold omkring planlægningen og rapporteringen af audits. I den denne udgave af Bogen om Audit har jeg i første omgang udeladt den del.

Tankerne i bogen springer ud af mange års engagement i og optagethed af systemisk tænkning og kybernetik.

Jesper Løye Hejl Nølev og Baden-Baden, 2019

Bogen-om-audit_2-webudgave-uden-forord